ˆ

Ekran listy informacji

Struktura menu

Pozycja menu: Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie WORD w Gorzowie Wlkp.