ˆ

Ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Sprzedaż pojazdu wycofanego z eksploatacji, w tym z procesu przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy.

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ UŻYWANEGO POJAZDU
 
PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
na
 
„Sprzedaż pojazdu wycofanego z eksploatacji, w tym z procesu przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy”.
 
 
I. Opis pojazdu:
 1. Przedmiotem sprzedaży jest samochód ciężarowy przystosowany do nauki jazdy (adnotacja „L” w dowodzie rejestracyjnym), marki MAN, model pojazdu: 12.240/ TGL E4 12.0t, wersja: 12.240 BL, nr rej. FG 55613, rok produkcji: 2007, data pierwszej rejestracji: 15.10.2007 r.  przebieg: 172 637 km,  VIN: WXMAN14ZZX8Y200413h.
 2. Cena wywoławcza pojazdu  wynosi 44 000,00 zł brutto (słownie: czterdzieści cztery tysiące złotych zero groszy), przy stawce 23% VAT.
 
II. Miejsce i termin w którym można obejrzeć pojazdy wystawione do sprzedaży.
 1. Pojazd można oglądać w WORD w Gorzowie Wlkp. przy ul. Podmiejskiej 18, w dni robocze w godzinach 8:00 - 14:00 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu tel.: 95 732 65 14, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, w związku ze stanem epidemii COVID-19.
 2. Pojazd sprzedawany będzie w stanie i wyposażeniu jak przedstawiony do oględzin.
 3. Sprzedający dysponuje ekspertyzą techniczną sporządzoną przez rzeczoznawcę samochodowego, która stanowi zał. nr 2 do Zarządzenia nr 4/2021.
 4. Wszelkie informacje dotyczące składania ofert udzielane są pod nr tel. tel. 95 732 65 15, adres email: .
 5. Informacje dotyczące spraw związanych ze stanem technicznym pojazdu udzielane są pod nr telefonu 95 732 65 14.
 
III. Miejsce i termin składania ofert oraz termin związania ofertą.
 
 1. Oferty należy złożyć lub przesłać  (z zachowaniem ustalonego terminu wpływu) w formie pisemnej, do sekretariatu WORD w Gorzowie Wlkp., 66-400 Gorzów Wielkopolski ul. Podmiejska 18 w nieprzekraczalnym terminie do godz. 10:00 dnia 31.03.2021 r. w zamkniętej kopercie, z podaniem nazwy i adresu Oferenta, opatrzonej napisem: OFERTA - dotyczy sprzedaży samochodu ciężarowego - przetarg pisemny nieograniczony, nie otwierać.
 2. Otwarcie ofert (bez udziału Oferentów) odbędzie się w dniu 31.03.2021 r. o godz. 10:15 w  siedzibie WORD w Gorzowie Wlkp.
 3. Oferty które wpłyną po terminie składania ofert zostaną bez ich otwierania zwrócone nadawcy.
 4. Termin związania ofertą ustala się na 20 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp.
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-03-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Renata Fryszkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-03-12 14:35:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dariusz Kubiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-03-12 14:41:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dariusz Kubiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-01 07:49:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1229 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprzedaż pojazdów wycofanych z eksploatacji, w tym z procesu przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE O  PRZETARGU NA SPRZEDAŻ UŻYWANYCH POJAZDÓW
 
PRZETARG USTNY (LICYTACJA)
na
 
„Sprzedaż pojazdów wycofanych z eksploatacji, w tym z procesu przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy”.
 
 
       I. Przedmiot przetargu:
 1. Sprzedaż pojazdów wycofanych z eksploatacji, w tym z procesu przeprowadzania egzaminów państwowych.
 2. Szczegółowy wykaz pojazdów z określeniem roku produkcji, przebiegu, danych technicznych i ceny wywoławczej zawiera zał. nr 2 do Zarządzenia nr 32/2019 w sprawie sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego będącego w dyspozycji Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp. (zwanego dalej Zarządzeniem).  
 3. Ceny wywoławcze pojazdów wskazane w zał. nr 2 są cenami brutto tj. zawierają podatek VAT
  w stawce 23%.
 
       II. Miejsce i termin w którym można obejrzeć pojazdy wystawione do sprzedaży.
 1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Podmiejskiej 18, od dnia ogłoszenia  do 05.11.2019 r.  w godz. od 900 do 1400  (w dni robocze), w dniu licytacji od godz. 730.
 2. Pojazdy sprzedawane będą w stanie i wyposażeniu jak przedstawione do oględzin.
 3. Sprzedający dysponuje ekspertyzami technicznymi dotyczącymi sprzedawanych pojazdów, sporządzonymi przez rzeczoznawcę samochodowego, które stanowią załączniki nr 3 i 4 do niniejszego ogłoszenia.  
 4. Szczegółowe informacje dotyczące procedury przetargowej można uzyskać w siedzibie WORD w Gorzowie Wlkp. przy ul. Podmiejskiej 18, pok. 214, email: . 95 732 65 15.
 5. Szczegółowe informacje techniczne na temat pojazdów można uzyskać w siedzibie WORD w Gorzowie Wlkp. przy ul. Podmiejskiej 18:
- pok. 102, e-mail: , tel. 95 732 65 11,
 - pok. 101, e-mail: , tel. 722 397 830.
 
      III. Miejsce i termin licytacji.
 
     Licytacja odbędzie się w Wojewódzkim Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Podmiejskiej 18 (II piętro, sala nr 205) w dniu 06.11.2019 r. o godz. 11:00.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp.
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-10-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Renata Fryszkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-10-22 12:51:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dariusz Kubiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-10-22 13:08:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dariusz Kubiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-11-08 15:19:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1856 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprzedaż pojazdów wycofanych z eksploatacji, w tym z procesu przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE O  PRZETARGU NA SPRZEDAŻ UŻYWANYCH POJAZDÓW
 
PRZETARG USTNY (LICYTACJA)
na
„Sprzedaż pojazdów wycofanych z eksploatacji, w tym z procesu przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy”.
 
 
        I. Przedmiot przetargu:
 1. Sprzedaż pojazdów wycofanych z eksploatacji, w tym z procesu przeprowadzania egzaminów państwowych.
 2. Szczegółowy wykaz pojazdów z określeniem roku produkcji, przebiegu, danych technicznych i ceny wywoławczej zawiera zał. nr 2 do Zarządzenia nr 19/2019 w sprawie sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego będącego w dyspozycji Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp. (zwanego dalej Zarządzeniem).  
 3. Ceny wywoławcze pojazdów wskazane w zał. nr 2 są cenami brutto tj. zawierają podatek VAT
  w stawce 23%.
 
       II. Miejsce i termin w którym można obejrzeć pojazdy wystawione do sprzedaży.
 
 1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Podmiejskiej 18,
  od dnia ogłoszenia  do 05.08.2019 r.  w godz. od 900 do 1400  (w dni robocze), w dniu licytacji od godz. 730.
 2. Pojazdy sprzedawane będą w stanie i wyposażeniu jak przedstawione do oględzin.
 3. Sprzedający dysponuje ekspertyzami technicznymi dotyczącymi sprzedawanych pojazdów, sporządzonymi przez rzeczoznawcę samochodowego, które stanowią załączniki nr 3 i 4 do niniejszego ogłoszenia.  
 4. Szczegółowe informacje dotyczące procedury przetargowej można uzyskać w siedzibie WORD
  w Gorzowie Wlkp. przy ul. Podmiejskiej 18, pok. 214, email: ,
  tel. 95 732 65 15.
 5. Szczegółowe informacje techniczne na temat pojazdów można uzyskać w siedzibie WORD
  w Gorzowie Wlkp. przy ul. Podmiejskiej 18:
   - pok. 102, e-mail: , tel. 95 732 65 11,
    - pok. 101, e-mail: , tel. 722 397 830.
 
  III. Miejsce i termin licytacji.
 
  Licytacja odbędzie się w Wojewódzkim Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Podmiejskiej 18 (II piętro, sala nr 205)
  w dniu 06.08.2019 r. o godz. 11:00.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp.
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-07-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Renata Fryszkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-07-19 11:52:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dariusz Kubiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-07-19 12:01:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dariusz Kubiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-11-08 15:24:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1916 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »