ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp.
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zakup energii elektrycznej do obiektów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-11-14 14:11:28 przez Renata Fryszkowska

Akapit nr - brak tytułu

Zakup energii elektrycznej do obiektów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp. 
 
Postępowanie prowadzone z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówien publicznych (DZ.U.2022.1710 t.j. ze zm.), obowiązujacych dla postępowań o udzielania zamówien klasycznych o wartości mniejszej niz progi unijne, w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Pzp.
 
1. Zakup energii elektrycznej odbywać się będzie zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 2022 poz. 1385 ze zm.).
2. Przedmiot zamówienia nie obejmuje spraw związanych z dystrybucją energii elektrycznej, przyłączeniem, opomiarowaniem i jakością energii, wchodzących w zakres odrębnej umowy 
o świadczenie usług dystrybucji zawartej przez Zamawiającego z lokalnym Operatorem Sieci Dystrybucyjnej (OSD) ENEA Operator Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 58, 60-479 Poznań.
3. Zamawiający posiada jeden punkt dostarczania energii elektrycznej i jeden układ pomiarowo - rozliczeniowy dla wszystkich obiektów, jest odbiorcą końcowym w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne oraz posiada tytuł prawny do nieruchomości.
4. Szacunkowa ilość dostarczanej energii w okresie dostawy tj. od dnia 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. -  90 000 kWh.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony