ˆ

Strona główna

Adres:
  • ul. Podmiejska 18
  • 66-400 Gorzów Wlkp.
Dyrektor: Jarosław Śliwiński
Z-ca Dyrektora: Halina Lebiedź
Egzaminator nadzorujący: Grzegorz Duszkiewicz
Egzaminator koordynujący: Jacek Miasojed
Główny Księgowy: Krzysztof Napiórkowski
Inspektor Ochrony Danych – Waldemar Kaak  e-mail: iod@wordgorzow.pl
 
Telefony:
 
Centrala:
  • 95 732 43 31
  • 95 732 43 77
  • 95 732 23 59
  • fax: 95 725 76 43
Dział szkoleń:
  • tel/fax 95 732 29 90
Biuro Obsługi Klienta:
  • tel. 95 732 66 59
E-mail:
 
Czynne od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 15.30
 
Redaktor: Dariusz Kubiński
Tel.: 95 732 65 25